Bize Ulaşın:444 36 50
Adres:13 Mart Mah. Şerit M.Remzi YERSEL Cad No:8 Artuklu/MARDİN

Tıbbi Birimler > Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümü, bu alandaki hastalıkların tanı, tedavi ve izleminde teknolojinin son olanakları kullanılarak hastalarına en çağdaş hizmeti vermektedir. Radyolojik Görüntüleme (Bilgisayarlı Tomografi, MRG), Solunum Fonksiyon Laboratuvarı, Allerji Testleri, Transtorasik İnce İğne Biyopsi gibi olanakların dışında Fizyoterapi Bölümü’nün desteği ile Solunum Fizyoterapisi hizmetimiz vardır. Akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesi için solunum fonksiyon testleri ve ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) yapılmaktadır. Alerjik hastalıkların tanısında değerli olan kan allerji testleri (solunum ve gıda allerjenleri) ile tüberküloz bakı ve kültürleri laboratuvarımız bünyesinde çalışılmaktadır.

Endoskopi ünitemizde, hava yollarının örneklerinin alınması (bronş aspirasyonu, bronkoalveolar lavaj) hava yoluna kaçmış yabancı cisimlerin çıkarılması, başta akciğer kanseri olmak üzere, bazı akciğer hastalıklarının erken, kesin tanısı ve evrelenmesine olanak sağlayan bronkoskopi (solunum yollarının endoskopik incelemesi) işlemi yapılmaktadır. Bu işlem, ünitemizde bulunan Pentax marka fiberoptik bronkoskop ile uygulanmaktadır.

Ayrıca Bölümümüzde Göğüs boşluğunda toplanmış hava ve sıvıların boşaltılması, sıvılarının nedenlerinin saptanması için biyopsi uygulanması ve tekrar sıvı toplanmaması için kateter yerleştirilmesi (Pleuracan) plevra yapıştırma işlemi; Pulmoner embolilerde(akciğer damarlarında pıhtı ile tıkanma)pıhtı eritici ve önleyici ile ilaç tedavisi; İnterstisyel akciğer hastalıkları tanı,tedavi ve izleminde klasik yöntemlere ek olarak uzun süreli oksijen tedavi sistemlerinin takılması (oksijen konsantratörü), Astım hastalarında;solunum fonksiyon ve alerji testleri,hastalara korunma ve ilaç eğitimi, Kronik Obstüriktif Akciğer Hastalıkları (KOAH) ve Solunum yetersizliği olgularında; hasta eğitimi, Genel Yoğun Bakım Ünitesinde yer alan Siemens Servo300 ve Servo900C respiratörlerle invaziv mekanik ventilasyon ile noninvaziv mekanik ventilasyon (hastane ve evde makine destekli solunum-CPAP-BİPAP) ve yoğun bakım desteği sağlanmaktadır.

Sigara toplum sağlığını tehdit eden önlenebilir nedenlerin başında gelmektedir. Akciğer üzerine direkt etkileriyle hem havayolu hastalıklarına (kronik bronşit, amfizem gibi kronik tıkayıcı akciğer hastalıkları) hem de kanserden ölümlerde birinci sırada yer alan akciğer kanserine neden olmaktadır. Ayrıca özellikle çocuklarda sigara dumanına maruziyet hem alt solunum yolu infeksiyonları (zatürre, bronşit) hem de astım gelişimine neden olabilmektedir. Hastalıkları tedavi etmekten daha etkili olan yol hastalık oluşumunu engellemek yani koruyucu hekimliktir. Bu amaçla bölümümüzde polikliniğimiz “sigarayı bıraktırma” hizmeti vermektedir.

Her Hakkı Saklıdır ©ÖZEL MARDİN PARK HASTANESİ 2018