Bize Ulaşın:444 36 50
Adres:13 Mart Mah. Şerit M.Remzi YERSEL Cad No:8 Artuklu/MARDİN

Tıbbi Birimler > Nöroloji

'Nöroloji', genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik ve çevresel sinir sistemiyle kasların hastalıklarını inceleyen, teşhis ve cerrahi dışındaki tedavi uygulamalarını içeren tıp bilimi dalıdır.Anlaşılması güç, çözülemeyen kronik birçok nörolojik hastalık, son yıllarda yapılan bilimsel gelişmeler ve teknolojinin tıbbın içinde daha efektif kullanılması ile bilinmez ve zor olmaktan çıkmıştır.

Nöroloji polikliniklerine başvuru şikayetleri başlıca; baş ağrıları(migren), baş dönmeleri, inmeler, şuur değişikliği ile giden hastalıklar (epilepsi = sara vs), el ayak uyuşmaları, çeşitli kas güçsüzlükleri gibi durumlardır.

Yaşlı nüfusun artışı, hipertansiyon, kalp hastalığı ve diabet gibi sistemik hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyonların daha sık rastlanır olmasına yol açmaktadır. İnme bu komplikasyonların en dramatik ve en korkulanıdır. Bu grup hastalar hastanemiz nöroloji bölümünde multidisipliner bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.

Hastanelerimizde Nöroloji Bölümü ile Radyoloji Bölümü arasında kesintisiz bir hizmet döngüsü mevcuttur. Sıklıkla başvurduğumuz Kraniyal tomografi ve/veya magnetik rezonans görüntülemesi, ekokardiografi ekstrakranial dopler gibi tetkikler inme kliniği ile başvuran hastalarımızda uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır. Koma, ilerleyici inme, sık tekrarlayan nöbetler gibi hasta yaşamını tehlikeye sokan ciddi durumlarda hastalarımız takip ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülmektedir.

El ve ayak uyuşmaları gibi sık rastlanılan yakınmalarla ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektro miyo-nörografi) tetkiki elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.

Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektro ensafolo grafi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir. Hastanelerimiz nöroloji bölümü, değişen ve hızla ilerleyen dünyamıza ayak uydurmuş bilimsellik ve teknolojisiyle hastalarımıza hizmet vermektedir.

Nöroloji bölümümüzde;
Baş ağrıları (Migren),
Beyin damar hastalıkları ( Felçler, baş dönmesi, denge kayıpları ),
Periferik sinir hastalıkları,
Demans ( Bunama ),
Uyku bozuklukları,
Hareket bozukluğu,
Parkinson hastalığı gibi rahatsızlıklarda, poliklinik bazında ayaktan veya yatak tedavi hizmeti vermektedir.

Her Hakkı Saklıdır ©ÖZEL MARDİN PARK HASTANESİ 2018