Bize Ulaşın:444 36 50
Adres:13 Mart Mah.Yenişehir / MARDİN

Mardin Park Hastenesi > Doktorlarımız

Doktor Profili

Op.Dr.Abdurrahim BEDİR

Başhekim

info@mardinpark.com.tr

Deneyim

İLGİ ALANLARI

  • İNFERTİLİTE ( TÜB BEBEK )

  • JİNEKOLOJİK AMELİYATLAR

  • GENİTAL ESTETİK

  • AYRINTILI ULTRASON ( SAKATLIK TARAMASI )
EĞİTİM VE UZMANLIK

  • 1990 –1996  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

  • 1997 – 2002 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ KADIN DOĞUM UZMANLIĞI
KURS VE SERTİFİKALARI  

  • İLERİ DÜZEY ULTRASON EĞİTİMİ 2005

  • GENİTAL ESTETİK 2007

  • İLETİŞİM KURSU 2010
MESLEKİ ÜYELİKLERİ

TÜRKİYE OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİ DERNEĞİ
ARAŞTIRMA VE YAYINLARI

Preeklampside oksidatif stresin tanısal bir belirteci olarak artmış serum hem oksijenaz-1 seviyeleri

Hacı Kemal Erdemli 1, Pınar Yıldırımlar , Tayfun Yaşar Alper , Ramazan Kocabaş , Osman Salis , Abdulkerim Bedir Üyelikler genişlet

PMID: 25110805

DOI: 10.3109 / 10641955.2014.946613

Öz

Amaç: Preeklampsi (PE) tanısında serum biyobelirteçlerinin kullanımını değerlendirmek ve ayrıca PE patogenezi ile olası korelasyonu araştırmak.

Yöntemler: Hem oksijenaz-1 (HO1) ve N-myc downstream regüle gen 1 (NDRG1) maternal serum konsantrasyonları, 27-34. Gebelik haftalarında, 33 gebe ve PE tanısı almış 33 gebe kadında ölçüldü. proteinüri olmayan normotansif hamile kadınlar. İstatistiksel analiz için Mann-Whitney U testi ve Spearman korelasyonu kullanıldı.

Bulgular: Ortalama serum HO1 düzeyi PE grubunda [76.7 ng / ml (23.4-445.7)] kontrol grubuna [55.9 ng / ml (3.7-354.3)] göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p = 0.006). HO1 seviyeleri ile PE varlığı arasında pozitif korelasyon bulundu (r = 0.316, p = 0.005). İki grup arasında NDRG1 değerleri açısından anlamlı fark yoktu (p = 0.226).

Sonuç: Serum HO1 düzeyleri, PE'li hastalarda normotansif gebelere göre artmış bulundu.

Anahtar Kelimeler: Hem oksijenaz 1; N-myc aşağı yönde düzenlenmiş gen 1; oksidatif stres; preeklampsi.

Polikistik over sendromunda serum leptin ve vücut kompozisyonu

Tayfun Alper 1, Hakkı Kahraman , Mehmet Bilge Çetinkaya , Filiz Yanık , Gülizar Akçay , Abdulkerim Bedir , Erdal Malatyalıoğlu , Arif Kokcu

PMID: 15310006

PMCID: PMC6147816

DOI: 10.5144 / 0256-4947.2004.9

Ücretsiz PMC makalesi

Arka plan: Polikistik over sendromunda (PCOS) leptinin rolü net değildir. Polikistik over sendromunda (PCOS) serum leptin düzeyleri, vücut kompozisyonu ve insülin direnci arasındaki ilişkiyi araştırdık

Yöntemler: Serum glikoz ve leptin seviyeleri, insülin direnci, vücut yağ kütlesi, yağsız vücut kütlesi ve su hacmi açısından PKOS'lu 27 hasta ile 25 kontrol deneği arasındaki farklılıkları analiz ettik.

Bulgular: Serum leptin, her iki grupta da bazal insülin seviyeleri, BMI ve IR ile anlamlı korelasyon gösterdi (P <0.01). Yağ kütlesi, yağ yüzdesi, yağsız kütle ve su hacimleri pozitif, yağsız yüzdesi ve su yüzdesi leptin seviyeleri ile negatif korelasyon gösterdi (P <0.05). VKİ ve vücut yağ yüzdesindeki fark için düzeltme yapıldıktan sonra, çok değişkenli bir regresyon analizinde leptin seviyeleri gruplar arasında önemli ölçüde farklıydı (P <0.05). Yağ yüzdesinin serum leptini üzerindeki etkileri ortadan kaldırıldığında, seviyeler PKOS ve kontrol grupları arasında anlamlı olarak farklıydı ve istatistiksel olarak VKİ'den daha güçlü idi (P <0.01).

Sonuç: Bu bulgular, PKOS'ta serum leptin düzeylerinin düzenlenmesinde aşırı yağ kütlesi veya yağsız kitle dışındaki faktörlerin önemli olabileceği fikrini desteklemektedir.

Her Hakkı Saklıdır ©ÖZEL MARDİN PARK HASTANESİ 2018