Bademcik Hakkında Röportaj

Özel Mardin Park Hastanesi Kulak Burun Boğaz Doktoru Op.Dr.Neslihan SARI Bademcik Operasyonu hakkında Röportaj Verdi….

 

Muayene olmak için 0 482 212 99 99 arayıp randevu alabilirsiniz…….

 

TONSİLLEKTOMİ(BADEMCİK OPERASYONU)

Tonsillektomi KBB kliniklerinde en sık yapılan operasyonlardan biridir.

TONSİLLEKTOMİ KİMLERE YAPILIR?

A-Enfeksiyon

 

1- Bir yıl içerisinde 6dan, izleyen iki yıl içerisinde 5den fazla tonsilit geçiren hastalarda

 

2-Tekrarlayan tonsilit ataklarında febril konvulsiyon(havale)

 

3-Tekrarlayan tonsilit ataklarında peritonsiller abse geçirilmesi

 

4-Tonsil taşlarına bağlı ağız kokusu

 

5-İlaç tedavisine cevap vermeyen streptokok ve difteri taşıyıcılığında

 

6-Tekrarlayan tonsilit atakları ile birlikte kalp kapak hastalığı veya romatizmal ateş mevcutsa

 

B-Obstruksiyon(tıkanıklık)

 

1-Tıkayıcı uyku apnesi

 

2-Başka sebeple açıklanmayan uyku bozuklukları, yutma güçlüğü, gelişme geriliği

 

3-Kronik obstruksiyon sonucu yüzde şekil bozukluğu

 

C-Tümoral

 

1-Asimetrik tonsil büyümesi

 

ADENOİDEKTOMİ(GENİZ ETİ OPERASYONU)

Tonsillektomi ile birlikte veya tek olarakta yapılan çocuk çağında KBBnin en sık operasyonlarından biridir.

 

KİMLERİN GENİZ ETİ ALINIR?

 

A-Enfeksiyon

 

1-Tıbbi tedaviye cevap vermeyen tekrarlayan geniz eti iltihabı

 

2-Effüyonlu otitis media

 

3-Tekrarlayan otitis media

 

4-Ventilasyon tüpü sonrası tıbbi tedaviye cevap vermeyen akıntılı otitis media

 

5-Tıbbi tedaviye cevap vermeyen akıntılı otitis media

 

6-Tıbbi edaviye cevap vermeyen kronik sinüzit

 

B-Obstruksiyon

 

1-Geniz eti büyümesi nedeni ile horlama ve ağız solunumu

 

2-Geniz eti büyümesi ile tıkayıcı uyku apnesi ve uyku bozuklukları

 

3-Geniz eti büyümesi ile açıklanamayan kor pulmonale, büyüme, gelişme geriliği, yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu, yüz ve çene gelişim bozukluğu.

 

TONSİLLEKTOMİ VE ADENOİDEKTOMİ KİMLERE YAPILMAZ?

 

1-Kanama pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda

 

2-Yarık damak mevcudiyetinde

 

3-Çocuk felci epidemileri sırasında operasyondan kaçınmak gerekir.